שנה טובה וגמר חתימה טובה

– – – – – – – –  – – – – – – –

Wearing masks in the precints of the shul is essential

– – – – – – – –  – – – – – – –

10/9/2020     Weekly Newsletter – Nitzavim/Vayelech

03/9/2020     Weekly Newsletter – Ki Tavo

01/9/2020     Chairman’s Message – Yamim Noraim (2)

27/8/2020     Chairman’s Message – Yamim Noraim (1)

29/7/2020     Chairman’s Message – Tisha B’Av (2)

29/7/2020     Chairman’s Message – Tisha B’Av (1)

17/7/2020     Chairman’s Message – Corona update

For earlier messages, click here

– – – – – – – –  – – – – – – –

LIBRARY NEWS

The Library is closed until after Succot.

Shiurim will resume after the Chagim

The Maggid Shiurim of McDonald’s are

Rabbi Raphael Katz
Rabbi Katz’s Shiurim on Zoom can be accessed at Meeting I.D. 4806088269 Password 8RXUmm.

Rabbi Baruch Taub
If you wish to attend Rabbi Taub’s shiurim on Zoom, please contact David Feiler, davidfeiler2@gmail.com.

Rabbi Eliahou Touitou
If you wish to attend Rabbi Touitou’s shiur on Zoom, please contact Jacques Korolnyk, j.korolnyk@koro.ch.

Gina Junger
If you wish to attend Gina Junger’s shiur on Zoom, please contact Doreen Usden, dormark@netvision.net.il. 

Rav Barak Shloush

 Thu 10 Sept – Wed 16 Sept

Mazal Tov to

Yvonne & Shraga Haber on the birth of a grandson

Mazal Tov to

Philippa & Mitch Caller on the birth of a granddaughter

Refua Shlema to

Stephanie Portnoy (שרה בת רבקה)

Tuvia Zwik (טוביה בן דבורה)

Dov Dorfman (דב שלמה בן בתשבע)

Peter Olswang (פסח נחמן בן ליבה רודה)

Warren Cohen (זאב שמואל הכהן בן דובה)

Rachel Walters (רחל בת גולדה)

Aziza Mergy (עזיזה בת נחמה)

Yosef Shinar (יוסף בן בלס בריינה)

Yahrzeits this week.

We wish long life to:

Jean Baron

Mitch Caller

Edward Feigelman

Miriam Feigelman

Miryam Fulop

Madeleine Golding

Shraga Haber

Ephraim Katzman

Evelyn Klaff

Michael Klaff

Rachmiel Kletsky

Vivienne Lauer

Sari Simon

Leo Smolar


All events are cancelled until further notice