Chiour en français – on Zoom

Contact Jacques Korolnyk (j.korolnyk@koro.ch.)
August 22 @ 18:00
18:00

Rabbi E. Touitou