Chiour en français – on Zoom

Contact Jacques Korolnyk (j.korolnyk@koro.ch.)
March 7 @ 18:30
18:30

Rabbi E. Touitou